Καλώς ήρθες επισκέπτη!


Καλάθι Αγορών

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

 ΧΡΗΣΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Τόσο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όσο και ο καταναλωτής δεσμεύονται στην ορθή και με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη χρήση και λειτουργία της ιστοσελίδας.
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης – καταναλωτής – επισκέπτης - μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση και αποδέχεται ότι δε θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα kouklaki.com για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δε δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα Κυπριακή και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα επιμελείται καθημερινώς για την ορθή και ακριβή δημοσίευση όλων των πληροφοριών που αφορούν στα προϊόντα που προωθεί και προβάλει από το kouklaki.com.
Ωστόσο το κατάστημά μας δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα στο πλαίσιο της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, στις αναγραφόμενες και εμφανιζόμενες πληροφορίες (όπως ενδεικτικά την αναγραφόμενη τιμή, τη διαθεσιμότητα, τη φωτογραφία, το είδος, κλπ) που μπορεί να οφείλονται ενδεικτικά σε τεχνολογικές αστοχίες και λάθη, τυπογραφικά ή/και «ανθρώπινα» λάθη ή/και λανθασμένες πληροφορίες από τους προμηθευτές έστω και από αμέλειά της.
Παρακαλούμε, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σφάλμα πριν ή/και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, να μας αποστείλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@kouklaki.com και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 211 850 567 0
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εφόσον διαπιστώσετε σφάλμα σας καλούμε να μην προχωρείτε στην αποστολή αιτήματος παραγγελίας πριν την ειδοποίησή μας για την αποσαφήνιση του συγκεκριμένου θέματος.
Η εμπορική στρατηγική και η τιμολογιακή πολιτική μας εναρμονίζονται πλήρως με τις διατάξεις περί προστασίας του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό μπορεί οι τιμές των προϊόντων που πωλούνται στο kouklaki.com να διαφέρουν από άλλα όμοια προϊόντα που πωλούνται σε άλλα σημεία πώλησης, αφού το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προβαίνει κατά καιρούς σε προσφορές προϊόντων ή σε άλλες προωθητικές ενέργειες οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο για την προσφορότερη επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.
Το κατάστημά μας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να μεταβάλει την τιμή οποιουδήποτε προϊόντος, οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
H kouklaki.com ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει. Το κατάστημά μας δεν εγγυάται τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα σε διαδικτυακούς τόπους, για τους οποίους ενδέχεται να εμπεριέχονται παραπομπές στη kouklaki.com. Επιπλέον, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών των διαδικτυακών τόπων και για κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη - χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, ο χρήστης - επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία είναι αποκλειστικώς υπεύθυνα για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Το κατάστημά μας σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Το σύνολο του περιεχομένου της kouklaki.com, όπως ενδεικτικά τα κείμενα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα, λογότυπα, η μορφή της kouklaki.com, τα προγράμματα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, κλπ., αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ημεδαπής και διεθνούς νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται ρητώς η εν όλο ή εν μέρει αντιγραφή, διανομή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφορά, μεταποίηση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Τυχόν αντίθετες με την ανωτέρω απαγόρευση ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του καταστήματός μας και ρητώς επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα και για τη διεκδίκηση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας των ενεργειών αυτών.
Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια, είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο kouklaki.com καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών - καταναλωτών - μελών της kouklaki.com, οι οποίοι και αποδέχονται ανεπιφύλακτα την ανωτέρω δυνατότητα της εταιρείας.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλάβει από εσάς τα πλήρη και ορθά σας στοιχεία. Ως εκ τούτου, ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις μας δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας της εκ μέρους σας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων.
Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε δώσει (λ.χ. για την έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος, κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά.

Τα στοιχεία σας διατηρούνται από τo ηλεκτρονικό μας κατάστημα μόνον για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας μας ή/και για όσο χρόνο εκτελούνται οι συναλλαγές σας μαζί μας και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφείτε από χρήστης ή/και ολοκληρωθεί η συναλλαγή μαζί σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, με εξαίρεση τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες.

Το σύνολο των δεδομένων σας προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της Κυπριακής νομοθεσίας. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά τη διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών.
Ο χρήστης - καταναλωτής - μέλος της kouklaki.com θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους.
Προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας αποδέχεστε την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων τόσο απευθείας στον Η/Υ σας, όσο και προσωπικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που μας έχετε γνωστοποιήσει, καθώς και τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα, που μας έχετε γνωστοποιήσει, από υπαλλήλους της εταιρείας μας.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


H kouklaki.com δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους.
Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα kouklaki.com ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Ο χρήστης- καταναλωτής - μέλος της kouklaki.com αποδέχεται ρητώς, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως το απόλυτο δικαίωμά μας να διακόψουμε τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της kouklaki.com και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών της kouklaki.com κάθε φορά θεωρείται ότι παραβιάζονται από εκείνον οι παρόντες όροι. Επίσης, η εταιρεία μπορεί να διακόψει, να αναστείλει ή να τροποποιήσει τη λειτουργία της kouklaki.com εν όλω ή εν μέρει, μόνιμα ή προσωρινά οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη - καταναλωτή - μέλους της kouklaki.com.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της kouklaki.com ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της ιστοσελίδας, καθιστώντας δυσχερή τη χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και εγγεγραμμένων χρηστών του της kouklaki.com.

Περαιτέρω, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με την επικοινωνία του καταναλωτή με τρίτους που τυχόν διαφημίζονται στο της kouklaki.com ενώ δεν ευθύνεται και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει από ενδεχόμενη σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

Επίσης, η εταιρεία μας δε φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κ.λ.π.) από χρήστες - καταναλωτές - μέλη της kouklaki.com ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του της kouklaki.com ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την εταιρεία δια μέσου της kouklaki.com ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και δημιουργούμενα κενά ασφαλείας.

Ομοίως, ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης - καταναλωτής -μέλος της kouklaki.com στο σύνολό τους, ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ


- Αποδοχή όρων: Ο χρήστης - καταναλωτής - μέλος της ιστοσελίδας kouklaki.com δηλώνει ότι αφού διάβασε τους παρόντες όρους, τους αποδέχεται ανεπιφυλάκτως στο σύνολό τους, καθώς και ότι αναγνωρίζει ρητώς, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από την kouklaki.com, καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοήγησής του στην ιστοσελίδα kouklaki.com /και τη συναλλαγή του με την ιστοσελίδα.

- Τροποποίηση όρων χρήσης: Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και αναιτιολόγητα από την εταιρεία, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει αυτόματα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα.
Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει του χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή των όρων χρήσης μέσα από την ιστοσελίδα kouklaki.com.  

- Ακυρότητα όρου: Σε περίπτωση που καταστεί άκυρος ένας από τους προαναφερθέντες όρους δε συνεπάγεται ακυρότητα των υπολοίπων όρων της παρούσας συμβάσεως.

-  Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος: Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (ηλεκτρονικό κατάστημα και καταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και κατά εύλογη κρίση του δικαιούχου του δικαιώματος.


- Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο: Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας μας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τη χρήση της Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει του χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή των όρων χρήσης μέσα από την ιστοσελίδα kouklaki.com.  εφαρμόζεται το Κυπριακό Δίκαιο.

 

Χρήση των προσωπικών πληροφοριών


Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας μας βοηθά να προσδιορίσουμε το είδος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου που επιθυμούν οι πελάτες μας, κάτι που μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας.
Η πολιτική μας δεν είναι να δώσει, να πουλήσει ή να διανείμει τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας σε τρίτους. Πρακτική μας είναι να απαιτούμε από τους προμηθευτές και τους πωλητές μας να συμπεριφέρονται κατά τρόπο σύμφωνο με αυτή την πολιτική και τις απαιτήσεις μας.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι η διαδικασία χρέωσης για όλα τα προϊόντα της Kouklaki.com γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η Kouklaki.com, και δεν έχουμε καμία απολύτως πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας (κωδικοί κ.λπ.).
Δέσμευση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Kouklaki.com κατανοεί τη σημασία των προσωπικών δεδομένων και γνωστοποιεί σε όλους τους χρήστες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας τα παρακάτω:
Οι πληροφορίες που συλλέγονται στην ιστοσελίδα www.Kouklaki.com, χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της ιστοσελίδας αυτής προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας, να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν ενημερώσεις και νέες προσθήκες στο υπάρχον υλικό της ιστοσελίδας ή για άλλους σκοπούς marketing.
Ορισμένοι τομείς της ιστοσελίδας αυτής, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση αγορών, απαιτεί την εγγραφή και / ή έναν κωδικό πρόσβασης. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τους εγγεγραμμένους χρήστες αυτών των τομέων, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς, και τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται σε αυτούς και σε άλλους τομείς, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.
Οι πληροφορίες που λαμβάνονται σε αυτούς τους τομείς, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις συμφωνίες που διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση των συγκεκριμένων τομέων.
Επιπλέον, οι επισκέπτες της Kouklaki.com, θα πρέπει να εγγραφούν για να αποκτήσουν έναν κωδικό πρόσβασης που θα τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν πολλές από τις διαδραστικές δυνατότητες του ιστότοπου αυτού, καθώς και να πραγματοποιήσουν μια αγορά ή μια παραγγελία.
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τους εγγεγραμμένους χρήστες, χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών.

 

Πληροφορίες επισκέπτη


Ο server της Kouklaki.com χρησιμοποιεί μια εκτεταμένη μορφή καταγραφής αρχείων με την οποία καταγράφει την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, την τοποθεσία από την οποία ο επισκέπτης εισέρχεται στην ιστοσελίδα της Kouklaki.com, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης στο Internet, και τη διεύθυνση IP του επισκέπτη. (Κάθε υπολογιστής που συνδέεται με το Internet εξουσιοδοτεί ένα μοναδικό αριθμό, μια διεύθυνση IP, για εξακρίβωση).
Η μέθοδος καταγραφής δεν αποτυπώνει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επισκέπτη.

Προσωπικά Δεδομένα
Ορισμένοι τομείς της Kouklaki.com ζητούν προσωπικές πληροφορίες. Η Kouklaki.com χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για την ενίσχυση μιας καλύτερης διαδραστικής εμπειρίας των πελατών της, καθώς και για να διευκολύνει την ικανότητα του πελάτη να κάνει τις αγορές και τις παραγγελίες του από την ιστοσελίδα της Kouklaki.com.
Για να εγγραφείτε με το δικό σας όνομα χρήστη και τον προσωπικό σας κωδικό, θα σας ζητηθεί το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και πληροφορίες για την χρέωση σας.
Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται για να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας, να σας παρέχουμε πρόσβαση σε πολύτιμες Διαδικτυακές πληροφορίες και υπηρεσίες, καθώς και για να διευκολυνθεί η διαδικασία χρέωσης για τις υπηρεσίες αυτές, αν επιλέξετε να τις χρησιμοποιήσετε.
Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση και να αλλάξουν τις πληροφορίες που έχουν παράσχει στην Kouklaki.com με τη χρήση των κατάλληλων σχετικών εργαλείων που θα βρουν στην ιστοσελίδα της Kouklaki.com.

 


Cookies


Ένα cookie είναι μια σειρά χαρακτήρων δεδομένων και όταν προγραμματιστούν σε μια ιστοσελίδα, τοποθετούνται από τον web server στον φάκελο της εφαρμογής του προγράμματος περιήγησης στον υπολογιστή σας.
Μόλις τοποθετηθούν πάνω στον υπολογιστή σας, το cookie θα επιτρέψει στην ιστοσελίδα να "αναγνωρίσουν" εσάς ως ένα μοναδικό άτομο.
Η Kouklaki.com χρησιμοποιεί αυτά τα cookies για να διαμορφώσει τις πληροφορίες για ορισμένα τμήματα της βάσης δεδομένων των πελατών σας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα cookies χρησιμοποιούνται για να δώσουν στην Kouklaki.com την ευκαιρία να συνδέσει μεμονωμένους πελάτες με τις πληροφορίες του προφίλ τους.
Για παράδειγμα, με τη χρήση των cookies, η Kouklaki.com, μπορεί να "θυμάται" τον κωδικό ταυτότητας χρήστη, όταν αυτός εισέρχεται στην Kouklaki.com, από τον υπολογιστή του.
Εάν το θελήσετε, τα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο (browsers), μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε τα cookies να μην χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον φορέα του browser σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάργηση των cookies.

 

Σύνδεσμοι (links)


Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των άλλων διαδικτυακών τόπων.
Προτρέπουμε τους χρήστες μας να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός αυτό και όταν αφήνουν την ιστοσελίδα της Kouklaki.com για να ακολουθήσουν κάποιον εξωτερικό σύνδεσμο προς άλλο διαδικτυακό τόπο ο οποίος συλλέγει πληροφορίες προσωπικών δεδομένων, να διαβάζουν πάντα την Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας που εισέρχονται.
Αυτή η Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων ισχύει αποκλειστικά για τις πληροφορίες που συλλέγονται από αυτή την ιστοσελίδα.

 

Ασφάλεια


Για την προστασία των πελατών μας που προβαίνουν σε on-line αγορές, η Kouklaki.com λαμβάνει πάντα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την διαφύλαξη των προσωπικών τους πληροφοριών.
Η Kouklaki.com λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία από την απώλεια, την κατάχρηση και την παράνομη πρόσβαση τρίτων στις προσωπικές σας πληροφορίες που η ίδια έχει υπό τον έλεγχο της.
Επειδή η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων βρίσκεται σε υψηλή προτεραιότητα, έχουμε λάβει πολλά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους γίνεται εμπιστευτικά, με ακρίβεια και ασφάλεια.
Ωστόσο, η Kouklaki.com δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδετε σε εμάς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομίου(e-mail), κάτι που γίνεται με δική σας ευθύνη.

BackTop